In danish – Handelsbetingelser

Terms and Conditions for AKTIESELSKABET PABLO

AKTIESELSKABET PABLO
Møllevej 9 L19
DK – 2990 Nivå
Phone: +45 40324788
VAT: 65268213

Payment

AKTIESELSKABET PABLO accepts online payments with the following credit cards Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Maestro, American Express, Discover Card, Paypal.
Payment will only be deducted from your account when the physical item is shipped or the virtual product is created unless otherwise agreed or stated on your order.

All prices on the website include VAT.
The website uses the following currencies for pricing:
Denmark – Kroner (DKK), USA – Dollars (USD), Euro (EUR)

AKTIESELSKABET PABLO uses a secure payment server that encrypts all information with SSL protocol, meaning your data is secure and cannot be read by other third parties.

AKTIESELSKABET PABLO’s own website also uses encryption with SSL protocol.

If you regret your purchase (Withdrawal)

AKTIESELSKABET PABLO offers a 14 days full refund on goods purchased on the website unless otherwise agreed or stated in your order.

The 14 day period starts on the day the order is delivered.

Any return costs you incur yourself.

The request for cancellation must be notified to us no later than 14 after the delivery, and be with us no later than 14 days after we are informed of your use of the right of cancellation/withdrawal.

If you wish to make use of your right to withdraw the purchase, you must send us an e-mail om cm@ambassador1867.com. In your message, clearly make us aware, that you want to use your right of withdrawal.

Warranty

There is a 2 year warranty on products according to the Danish Sales Law. The warranty applies to all errors in software, material and fabrication.

Complaints regarding errors and defects must be reported to AKTIESELSKABET PABLO in a reasonable time after the goods have been received. We consider af maximum of months as a reasonable time, unless otherwise agreed. We will refund reasonable shipping costs.

The complaint waives right to warranty if the items are handled improperly or unusually.

AKTIESELSKABET PABLO covers return costs to a reasonable extent.

When returning, please contact us at:

AKTIESELSKABET PABLO
Møllevej 9 L19
DK – 2990 Nivå
Phone: +45 40324788

Warranty complaints will not be accepted if they are sent by cash-on-delivery system.

Customer & Privacy Policy

We do not resell personal information and do not pass on your personal information to others. They are only registered in our customer directory. You can delete your information at any time.

In order for you to enter into an agreement with AKTIESELSKABET PABLO, we need the following information:

 . Name
 . Address
 . Phone number
 . Email address

We make the registration of your personal information for the purpose of delivering the goods to you.

The personal information is registered with AKTIESELSKABET PABLO, and stored for up to five years, after which the information is deleted.

When collecting personal information via our website, we ensure that it always happens by submitting your explicit consent, so that you are informed exactly what information is being collected and why.

The director and employees for AKTIESELSKABET PABLO have access to the information recorded about you.

The data manager in AKTIESELSKABET PABLO is: Christian Melchior.

We do not store and transmit customer information encrypted.

As registered with AKTIESELSKABET PABLO, you always have the right to object to the registration. You also have the right to know what information is registered about you. You have these rights under the Personal Data Act and in connection with this, please contact cm@ambassador1867.com .

Cookies

On https://www.ambassador1867.com, cookies are used for the purpose of optimizing the website, and its functionality, making the visit as easy as possible for you.

You can delete cookies from your computer at any time, see the instructions on Webshop Cookies and Privacy Policy.

Log Statistics

We use log statistics at https://www.ambassador1867.com,
which means, we have a statistics system, that gathers information, that can supply us with a statistical indication of, how many visitors the site has, where they are from, and on which landing page they leave the site and more.

The Log statistic is only used with the purpose to improve AKTIESELSKABET PABLO’s website.

Consumer Protection

Learn more about your consumer protection when paying online with PensoPay’s payment service solution:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Complaints

Complaints about product can be sent to:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For citizens of Europe who reside outside of Europe, complaints must be submitted through the EU Commisions Online Complaints Platform.
ec.europa.eu

When complaining you need to denounce our email address, cm@ambassador1867.com, and the site, on which you made your purchase.


In danish…

Handelsbetingelser for AKTIESELSKABET PABLO

AKTIESELSKABET PABLO
Møllevej 9 L19
2990 Nivå
TLF: 4032 4788
CVR: 65268213

Betaling

AKTIESELSKABET PABLO modtager online betalinger med Visa, Mastercard, Mobilepay Online, Maestro, American Express, Discover Card, Paypal.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK), USA – Dollars (USD), Euro (EUR)

AKTIESELSKABET PABLO benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

AKTIESELSKABET PABLO’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail cm@ambassador1867.com. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til AKTIESELSKABET PABLO i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

AKTIESELSKABET PABLO dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

AKTIESELSKABET PABLO
Møllevej 9 L19
2990 Nivå
TLF: 4032 4788

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med AKTIESELSKABET PABLO, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos AKTIESELSKABET PABLO og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for AKTIESELSKABET PABLO har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i AKTIESELSKABET PABLO er: Christian Melchior

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos AKTIESELSKABET PABLO har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til cm@ambassador1867.com.

Cookies
På https://www.ambassador1867.com anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.ambassador1867.com, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere AKTIESELSKABET PABLO’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning:
https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: cm@ambassador1867.com samt hjemmesiden du har købt varen på.